dd/mm/yyyy

Mùa củ ấu

Thanh Hóa: Đút túi vài chục triệu đồng nhờ thứ củ kỳ lạ, nhìn xa có hình thù giống... đầu trâu

Nhờ trồng loại củ có hình thù kỳ lạ, như đầu trâu, nhiều đời qua người dân xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) sống khỏe, đó chính là củ ấu.