dd/mm/yyyy

mô hình trồng đậu phộng

Mô hình trồng đậu phộng dọc sông Cái, lãi gấp 2 lần trồng rau màu khác

Vụ Hè thu 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân), triển khai mô hình trồng đậu phộng giống L14 trên diện tích 8ha. Mô hình mang lại hiệu quả cao nên thời gian đến, các địa phương trong tỉnh tiếp tục chuyển đổi, trồng đậu phộng trên đất lúa, màu kém hiệu quả.