dd/mm/yyyy

Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp năm 2021

Nếu đang muốn thuê đất nông nghiệp làm dự án trang trại thì dưới đây là những thông tin và trình tự thủ tục, mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp người dân có thể tham khảo.