dd/mm/yyyy

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt?

Trong khuôn viên Khu di tích Mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện trưng bày hai tác phẩm điêu khắc rất đặc biệt.

Hai tác phẩm này cũng đã vinh dự xác lập Kỷ lục Việt Nam vào năm 2014, gồm: “Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình trống đồng Đông Sơn và 9 đầu rồng trên gốc cây nguyên khối lớn nhất Việt Nam” và “Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình hoa sen và 12 con giáp trên gốc cây nguyên khối lớn nhất Việt Nam”.

Trong khuôn viên Khu di tích Mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện trưng bày hai tác phẩm điêu khắc rất đặc biệt. Hai tác phẩm này cũng đã vinh dự xác lập Kỷ lục Việt Nam vào năm 2014, gồm: “Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình trống đồng Đông Sơn và 9 đầu rồng trên gốc cây nguyên khối lớn nhất Việt Nam” và “Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình hoa sen và 12 con giáp trên gốc cây nguyên khối lớn nhất Việt Nam”.

Theo Ban quản lý Di tích Mộ cụ Phó Bảng, hai gốc cây nguyên khối này là cây dầu, được Ban quản trị Đình Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trao tặng. Mỗi gốc cây đều có tuổi thọ hơn 100 năm, nặng đến gần 10 tấn, được đào lấy rễ gần như toàn bộ để tạo tác. Từ Hồng Ngự mang về TP Cao Lãnh, hai gốc cây này được bè dưới sông để dễ dàng di chuyển. Cả hai tác phẩm này đều là nguyên khối, không hề ghép nối.

Điêu khắc hoa sen và 12 con giáp trên gốc cây nguyên khối

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Mặt trên hình hoa sen. Xung quanh được tạo tác nhiều hoa, lá, đài, gương sen rất công phu.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

12 con giáp được tạo tác xung quanh rất sắc nét, thần thái. Ví dụ như chú trâu này.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Hay chú gà và chú khỉ này.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Cọp hung tợn đang đấu trí cùng rắn hổ mang.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Ngựa tung vó và những con giáp có thần thái như thật.

Điêu khắc trống đồng và 9 đầu rồng trên gốc cây nguyên khối

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Toàn cảnh tác phẩm và cận cảnh mặt trên tác phẩm với hình trống đồng, điêu khắc chi tiết từng đường nét giống với trống đồng Đông Sơn.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 12.

2 trong 9 đầu rồng.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 13.


Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 14.

Mãn nhãn 2 tuyệt tác điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam ở Đồng Tháp có gì đặc biệt? - Ảnh 15.

Những tấm bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho hai tác phẩm độc đáo này.


Đăng Huỳnh (Báo Cần Thơ)