dd/mm/yyyy

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đây là động lực vững chắc để huyện Mai Châu bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Một chặng đường khó khăn thử thách

Với đặc điểm địa bàn đồi núi hiểm trở, yếu tố hạ tầng sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phát triển kinh tế – xã hội còn hạn chế, sản phẩm nông nghiệp mang tính hàng hóa còn ít, sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của huyện còn gặp khó khăn… Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, đi sâu cải cách, đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Xác định cơ cấu kinh tế là: "Nông, ngư, lâm nghiệp – dịch vụ thương mại, du lịch – tiểu thủ công nghiệp". Huyện Mai Châu hôm nay đã khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 1.

Diện mạo huyện Mai Châu ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Mai Châu đã lãnh đạo bà con nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, tăng hệ số sử dụng đất. Vận dụng có hiệu quả các mô hình kinh tế nuôi thủy sản, vườn cây ăn quả, sản xuất công nghiệp, giới thiệu tạo việc làm, tạo điều kiện cho việc liên doanh liên kết trong sản xuất. Tốc độ phát triển bình quân 5 năm đều tăng so với nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Mai Châu năm 2020 đạt 35,815 triệu đồng.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 2.

Đời sống tinh thất, vật chất của người dân huyện Mai Châu không ngừng được nâng cao.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân 12,07%. Tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt trên 32.000 tấn. Diện tích rừng trồng mới bình quân hằng năm đạt 237,818 ha. Có 91% đường huyện, đường liên xã được cứng hóa. Trên địa bàn huyện Mai Châu có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 15,14 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có những chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế. Toàn huyện có 736 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Về thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Mai Châu có 744 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ với 2.398 lao động.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 3.

Các mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao được huyện Mai Châu triển khai đến bà con nhân dân.

Để thu hút và phát triển du lịch, huyện Mai Châu luôn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hoá dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu điểm du lịch Quốc gia Mai Châu và ban hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trong vùng quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch của huyện. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm thu hút khách đến tham quan du lịch. Lượng khách trung bình hàng năm tăng 3,23%, tính riêng lượt khách quốc tế đến tham quan tại huyện tăng 21,94%; doanh thu từ du lịch ước đạt bình quân 103 tỷ đồng/năm. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Bình, thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Nhờ sự quan tâm chăm lo của huyện, đời sống vật chất của người dân chúng tôi không ngừng được nâng cao. Đường giao thông, trường học, diện mạo thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp".

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 4.

Những năm qua, huyện Mai Châu là điểm đến lý tượng của các du khách nước ngoài tới tham quan.

Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết

Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Mai Châu không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tập trung chỉ đạo khá toàn diện, đề ra những chủ trương biện pháp sát với tình hình thực tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nội bộ Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn củng cố. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 5.

Các công trình thủy lơi, kênh mương được huyện Mai Châu tu sửa và xây mới. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất nông nghiệp.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đặng Mai Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, cho biết: "Với quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực của sự phát triển, nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh.

Huyện tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cấp thị trấn Mai Châu từ đô thị loại V lên loại IV trên cơ sở quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu trung tâm thị trấn Mai Châu, UBND huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mai Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 6.

Đường giao thông nông thôn luôn được quan tâm xây dựng.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn xã hội, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở ngành, huyện Mai Châu đã chủ động, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của người dân và chính quyền nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được giữ ổn định.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mai Châu luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự xã hội tiếp tục được nâng cao, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và đổi mới, nhất là phong trào tổ liên gia tự quản đã phát huy được hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông được duy trì thường xuyên. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự, ma túy, lô đề, cờ bạc và cho vay nặng lãi.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 7.

Các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc luôn được huyện gìn giữ và phát huy.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh tiềm năng về du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch huyện Mai Châu giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đảm bảo an sinh xã hội, triển khai các chương trình, dự án du lịch trên địa bàn, nhằm thu hút khách tham quan du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới, chương trình OCOP. Đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá lựa chọn, thẩm định đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu. Rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 với mục tiêu tiếp tục hạn chế tái nghèo. Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân", ông Đặng Mai Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thông tin thêm.

Mai Châu: Bứt phá sau 1 nhiệm kỳ đổi mới và đoàn kết - Ảnh 8.

Các homestay tuyệt đẹp ở huyện Mai Châu luôn hấp dẫn du khách gần xa.

Từ một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của nhân dân đã làm nên một Mai Châu đổi mới, đầy sức sống, trong niềm hân hoan, phấn khởi. Có thể nói dấu ấn mà huyện Mai Châu đạt được hôm nay, đó là kết quả của sự đoàn kết, bứt phá vươn lên trong thời kỳ đổi mới.

 

Hà Hoàng