dd/mm/yyyy

Lương cán bộ

Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 chính thức

Etime xin gửi đến độc giả bảng lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2021.


Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức chính thức năm 2021

Etime xin gửi đến độc giả Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trong năm 2021.


Bảng lương cán bộ cấp xã năm 2021

Lương của cán bộ cấp xã năm 2021 được chia thành 3 bảng lương là cán bộ có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.


7 quy định công chức, viên chức, người lao động cần biết từ năm 2021

Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, trong đó có một số quy định mới mà cán bộ, công chức và người lao động cần chú ý.


Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (mới nhất)

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (mới nhất) gồm có bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.


Bộ Chính trị kết luận chưa điều chỉnh lương cán bộ từ 1/7

Bộ Chính trị phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.


Những nội dung nổi bật nhất trong tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần qua là tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp được đánh giá “đặc biệt” nhất trong hơn 70 năm qua. Nhiều vấn đề quan trọng đã được đề cập đến, trong đó công tác xây dựng pháp luật là nội dung chính được báo cáo và thảo luận.


Thủ tướng đề nghị Quốc hội chưa tăng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.


Bộ Nội vụ lấy ý kiến tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng cho 9 nhóm

Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  từ 1/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng mỗi tháng.


TS Trần Du Lịch: Để cải cách tiền lương thành công cần làm 3 việc

Theo TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, để cải cách tiền lương cần phải thực hiện đồng bộ 3 việc, nếu không việc cải cách tiền lương sẽ không thành công.