dd/mm/yyyy

lễ tắm bà

Linh thiêng Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang

Cách TP.Châu Đốc tỉnh An Giang khoảng 5km về hướng Tây là đến miếu Bà chúa Xứ, nơi có ngọn núi Sam mọc lên giữa đồng bằng sừng sững chẳng khác bức bình phong vĩ đại che chắn trung tâm “Thất Sơn huyền bí”...