dd/mm/yyyy

Lai Châu: Xã biên giới Trung Chải nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Trung Chải là xã vùng cao biên giới của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Năm 2012, khi tách ra từ xã Nậm Ban, Trung Chải có tỷ lệ hộ nghèo lên đến trên 70%. Vượt lên những khó khăn, thử thách, cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã đã đồng lòng, quyết tâm chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả nổi bật.

 Khi mới thành lập, Trung Chải là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí thấp. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp một vụ, khi thiên tai xảy ra bà con lại rơi vào cảnh đói kém. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của trước đây, hiện nay, sau khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Trung Chải đã đổi thay theo chiều hướng tích cực. Xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM, gồm: thủy lợi, điện nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo…

Lai Châu: Xã biên giới Trung Chải nỗ lực xây dựng nông thôn mới   - Ảnh 1.

Cán bộ xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, góp phần giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. (Ảnh: Thúy Hạnh).

Nếu như trước kia, việc sản xuất nông nghiệp của bà con dựa hoàn toàn vào tự nhiên thì nay trên địa bàn xã đã được đầu tư nhiều công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho 100 ha lúa và đáp ứng được 100% diện tích sản xuất. Cùng với đó, tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 95,2%; sóng điện thoại, dịch vụ viễn thông, internet được đưa đến các bản; các chỉ tiêu về phát triển giáo dục nông thôn đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước, tính đến hết năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 92,3%. Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được giữ vững. Số hộ nghèo giảm còn 45,83%; thu nhập bình quân đạt trên 17 triệu đồng/người/năm. 

Lai Châu: Xã biên giới Trung Chải nỗ lực xây dựng nông thôn mới   - Ảnh 3.

Các thầy, cô giáo sẵn sàng vượt khó, bám bản, dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thúy Hạnh).

So với thời điểm mới chia tách, thành lập và đặc thù của một xã biên giới với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí thấp, trong đó có dân tộc Mảng - một trong những dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam, thì đây thực sự là những đổi thay rất lớn của xã Trung Chải sau 9 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM. 

Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được triển khai đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số ngày một hiệu quả; các hoạt động tình nghĩa và chính sách xã hội luôn được quan tâm; tình làng, nghĩa bản ngày một thắt chặt.

Lai Châu: Xã biên giới Trung Chải nỗ lực xây dựng nông thôn mới   - Ảnh 4.

Xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống các dân tộc. (Ảnh: Thúy Hạnh).

Trong xây dựng NTM, xã còn 8 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường, tổ chức sản xuất. Để hoàn thiện các tiêu chí này, thời gian tới, xã cũng đã có những hướng đi, giải pháp cụ thể để thực hiện với mục tiêu sớm đưa xã về đích NTM. Trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; huy động hiệu quả sức dân trên tinh thần dân chủ, tự nguyện; làm điểm và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong triển khai thực hiện.

Chú trọng hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM ở cấp bản, hộ gia đình; phân rõ trách nhiệm của Nhà nước, từng đoàn thể chính trị - xã hội, hộ dân trong tham gia tổ chức thực hiện từng nội dung, công việc cụ thể của mỗi tiêu chí NTM. Củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm công tác tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện chương trình tại xã. Mở lớp tập huấn, tổ chức cho một số hộ gia đình tiêu biểu đi thăm quan học hỏi các mô hình sản xuất tiên tiến để áp dụng vào thực tế tại địa phương.

Lai Châu: Xã biên giới Trung Chải nỗ lực xây dựng nông thôn mới   - Ảnh 5.

Nhiều bản ở xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã có đường bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá. (Ảnh: Thúy Hạnh).

Ông Lò A Tư - Chủ tịch UBND xã Trung Chải cho biết: Triển khai chương trình xây dựng NTM, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để thực hiện. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân. Với các tiêu chí khó, cần vốn đầu tư lớn, xã mong nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của tỉnh, huyện trong quá trình thực hiện. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đạt 20-25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm.

Những kết quả đã đạt được là động lực để cấp ủy, chính quyền và người dân xã Trung Chải chung sức, đồng lòng, cùng nỗ lực xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đưa xã ngày một phát triển.

Vinh Duy - Thuý Hạnh