dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng

Những năm qua, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng được Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Nghiệp - Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu, cho biết: "Thời gian qua, Sở Xây dựng Lai Châu đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Sở cũng đã cập nhập, bổ sung thường xuyên thông tin hoạt động của ngành trên Website của đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu khai thác thông tin đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. Đặc biệt, Sở Xây dựng Lai Châu đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp cho các ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình".

Lai Châu: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng - Ảnh 1.

Chất lượng các công trình xây dựng ở Lai Châu ngày càng được nâng lên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Định kỳ hàng năm, Sở Xây dựng Lai Châu chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng tại các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án chuyên ngành trong tỉnh. Song song với công tác kiểm tra chất lượng, an toàn lao động, Sở Xây dựng còn hướng dẫn các chủ đầu tư cách thức kiểm tra, tuần tự kiểm tra, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung kiểm tra theo quy định.

"Qua công tác kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư là các ban quản lý dự án chuyên ngành, các huyện, thành phố thực hiện khá tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Chất lượng công trình và vấn đề an toàn lao động trong xây dựng được các chủ đầu tư kiểm soát khá tốt. Những năm gần đây, ngành xây dựng Lai Châu được Bộ Xây dựng đánh giá khá cao về công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng. Sự cố xảy ra về mất an toàn chất lượng trên công trình rất ít, hầu như là không có" - ông Nguyễn Thái Lực, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu thông tin.

Lai Châu: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng - Ảnh 2.

Thành phố Lai Châu đang trên đà phát triển với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Lai Châu đã kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 23 công trình; Kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra thi công và nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng: 12 công trình; Tham gia đoàn công tác liên ngành đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, tổng số công trình tiến hành kiểm tra là 20 công trình đang vận hành phát điện và 31 công trình đang triển khai thi công; phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng 5 công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng - Ảnh 3.

Năm 2020, Sở Xây dựng Lai Châu đã thẩm định 82 công trình đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng, những năm gần đây, Sở Xây dựng Lai Châu còn làm tốt công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch. "Các đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung (8/8 đô thị). Hiện nay, đang từng bước lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung và làm cơ sở để đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. Chất lượng các đồ án quy hoạch cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và văn hóa ở địa phương có sự gắn kết các quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo sự phát triển hệ thống đô thị, đảm bảo cho sự phát triển hài hòa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên phục vụ công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch được chặt chẽ hơn" - Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát nâng cao hiệu quả lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; tập trung rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Thực hiện tốt việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, công tác cấp phép xây dựng, giới thiệu địa điểm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng công trình theo quy hoạch.


Thanh Ngân