dd/mm/yyyy

Kỹ thuật chăm sóc gà

Nông dân Tây Bắc lãi cao nhờ cách nuôi gà kiểu này ở Hoà Bình

Ứng dụng tiến bộ trong nuôi gà Lạc Thuỷ thương phẩm, nhiều hộ nông dân Tây Bắc ở tỉnh Hoà Bình đã lãi hàng trăm triệu đồng/năm.


Hòa Bình: Lập chuỗi liên kết nuôi gà đồi, thu về tiền tỷ

Gà Lạc Thuỷ và gà Lạc Sơn đã được cấp nhãn hiệu riêng, đây chính là cơ hội để huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) giới thiệu sản phẩm gà sạch đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn 2 huyện đang tích cực phát triển thương hiệu gà đồi theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị và thu nhập cho người chăn nuôi.