dd/mm/yyyy

kinh nghiệm trồng rừng

30 năm cần mẫn gây dựng hàng chục ha rừng gỗ quý

Nhận thấy rừng gỗ quý bị khai thác cạn kiệt, ông Niên hằng ngày đùm mo cau lên rừng kiếm giống cây gỗ quý về trồng. Ở tuổi 80, 10ha rừng gỗ quý là tài sản vô giá ông tạo dựng cho con cháu.


Bỏ lâm tặc đi trồng rừng gỗ quý làm của để dành

Vào thăm khu rừng gỗ quý rộng 3ha của ông Đinh Hữu Sinh (50 tuổi, ở thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), chúng tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm loại cây rừng thẳng tắp cao hàng chục mét, xanh ngút tầm mắt…


Biến đất cằn thành trang trại kinh tế tiền tỷ

Với bản tính cần cù, chịu khó lại ham học hỏi, ông Phạm Trung Việt ở thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân (Bình Sơn) đã biến vùng đất đồi khô cằn thành một trang trại kinh tế tiền tỷ.