dd/mm/yyyy

Kết nạp đảng viên

Xóa bản trắng Đảng viên ở vùng cao Tây Bắc - Bài 3: Ánh sáng của Đảng nơi bản làng xa ngái

Từ khi có Chi bộ, bản vùng cao Pan Khèo (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã có những đổi thay tích cực. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã đến được với đồng bào Mông nơi rẻo cao này.


Xóa bản “trắng” đảng viên, cách làm của Nậm Pồ

Năm 2017, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã có thêm 19 thôn, bản có đảng viên. Với mục tiêu đến năm 2020 không còn bản “trắng” đảng viên, Nậm Pồ ưu tiên công tác phát triển Đảng ở vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.