dd/mm/yyyy

JICA hỗ trợ tỉnh Bến Tre giải bài toán thiếu nguồn nước ngọt

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và tỉnh Bến Tre đã ký bản ghi nhớ hợp tác ba bên về đầu tư nông nghiệp tại Bến Tre
JICA hỗ trợ tỉnh Bến Tre giải bài toán thiếu nguồn nước ngọt - Ảnh 1.

JICA hỗ trợ Bến Tre phát triển nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Bản ghi nhớ hợp tác ba bên tập trung hợp tác trong 3 lĩnh vực cụ thể: Thiết lập chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; Cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao tại tỉnh Bến Tre- đặc biệt từ các doanh nghiệp Nhật Bản; và Phát triển nguồn nhân lực - đặc biệt thông qua giao lưu văn hóa và đào tạo tiếng Nhật trong phạm vi các chương trình của JICA và JETRO để phát triển nông nghiệp và thúc đẩy đầu tư.

Bản ghi nhớ hợp tác lần này cũng tuyên bố sẽ thành lập Nhóm hỗ trợ Bến Tre, bao gồm các bên liên quan từ khu vực công, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự là những bên hiện đang tích cực hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre.

Hiện nay, JICA đã có các hoạt động hỗ trợ Bến Tre cả về “phần cứng” (xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua các dự án vốn vay) và “phần mềm” (hỗ trợ chính sách và kỹ thuật), như dự án vốn vay “Quản lý môi trường nước tỉnh Bến Tre” nhằm giúp tỉnh Bến Tre xây dựng cống ngăn mặn, giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, như xâm nhập mặn, thiếu nguồn nước ngọt... Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - VASS, JICA cũng đang tiến hành các hoạt động tư vấn cho tỉnh về chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Trước đó, JICA và JETRO đã ký Biên bản Hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia thị trường nước ngoài. Dựa vào biên bản này, JICA và JETRO đã tiến hành các hoạt động hợp tác hỗ trợ địa phương rất tích cực và Bến Tre là tỉnh ký hợp tác thứ hai sau Nghệ An, và đặc biệt, là mô hình hợp tác đầu tiên tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạch Dương