dd/mm/yyyy

Huyện Kiến Xương xã nông thôn mới trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn mới đang giúp người dân huyện Kiến Xương có thêm niềm tin, tích cực lao động, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển quê hương giàu đẹp, dân chủ, văn minh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Nhân dân xã Quốc Tuấn làm đường nông thôn mới.
Nhân dân xã Quốc Tuấn làm đường nông thôn mới.

Xã nông thôn mới phải là nơi đáng sống

Xã Thanh Tân từ địa phương thuần nông, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, chỉ trong thời gian ngắn, hình hài nông thôn mới ở Thanh Tân đã hình thành. Khắp nơi, từ đường làng, ngõ xóm đều xuất hiện những khẩu hiểu như “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Diện mạo mới, sức sống mới trong xây dựng nông thôn mới”…

Trên các cánh đồng, từng ô, thửa ruộng cũng được quy hoạch theo hướng dồn điền, đổi thửa, có thể phục vụ sản xuất hàng hoá. Các con đường xung quanh cánh đồng được bê tông hoá đủ rộng để các loại xe cơ giới có thể xuống đồng. Đời sống nhân dân thay đổi, kinh tế phát triển một phần nhờ thành tựu xây dựng nông thôn mới.

Thực tiễn cho thấy, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Kiến Xương đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2015, toàn huyện đã có 22/35 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, chiếm 62,8%, trong đó, năm 2013 có 3 xã đạt chuẩn, 2014 có 9 xã về đích, 2015 có 10 xã đạt chuẩn, năm 2016 có 5 xã đăng ký đạt chuẩn.

Theo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới Kiến Xương, những năm qua, huyện đã tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Điểm đáng chú ý là, khi triển khai chương trình, địa phương coi thúc đẩy sản xuất phát triển là bước đột phá. Thanh Tân không chỉ là một trong những địa phương đang thu được những thành quả lớn từ phong trào xây dựng nông thôn mới ở Kiến Xương mà nơi đây còn là nơi đáng sống cuả người dân Thanh Tân.

Lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Quả ngọt nông thôn mới từ sự đồng lòng

Đạt được kết quả trên không thể không kể đến sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong việc nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Phong trào chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới đã và đang lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia, ủng hộ. Tùy theo tình hình, đặc điểm của từng địa phương, khu dân cư mà nhân dân có cách làm sáng tạo. Trong thôn, trong xã thì không vượt quá sức dân; ngoài xã thì không phân biệt người giàu hay nghèo, người góp nhiều hay góp ít; tất cả toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, nhiều cá nhân tuy còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã sẵn lòng dành dụm đóng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất ở để mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi. Nhiều cụ ngoài 80 tuổi vẫn tích cực vận động con cháu ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Hàng nghìn hộ làm ăn khá giả và con em công tác xa quê, nhiều chức sắc tôn giáo đã ủng hộ tiền của với giá trị hàng chục, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện cũng có những việc làm thiết thực, quyên góp từ 2 - 5 ngày lương ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2012, 37/37 xã, thị trấn của Kiến Xương hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và thực hiện quy vùng sản xuất hàng hóa. Nhiều địa phương đã có vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, đặc biệt xã Vũ Hòa được tỉnh chọn làm điểm xây dựng 1 cánh đồng mẫu với quy mô 50 ha. Phong trào đưa cơ giới hóa vào sản xuất cũng được các địa phương tích cực hưởng ứng. Hiện nay, toàn huyện đã cơ giới hóa 100% khâu làm đất và đang đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu thu hoạch, gieo cấy để giúp bà con giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, khắc phục tình trạng thiếu lao động mùa vụ, tăng năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, đã tạo ra sự đột phá tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.Tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho công tác xây dựng nông thôn mới đạt 784,072 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 87,083 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 209,24 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 12,09 tỷ đồng, ngân sách xã 171,82 tỷ đồng. Huy động vốn từ cộng đồng dân cư ước đạt 275,632 tỷ đồng, vốn huy động từ nguồn khác 28,83 tỷ đồng (chủ yếu huy động từ con em xa quê đóng góp)

Tổng hợp (KTNT)