dd/mm/yyyy

Huy Bắc nỗ lực bứt phá về đích nông thôn mới

Được chọn là 1 trong 3 xã điểm của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đến nay, các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành, một số tiêu chí còn vướng mắc như: Nhà ở dân cư; cơ sở vật chất văn hóa và đánh giá cán bộ… đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nỗ lực phấn đấu hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Thông tin với phóng viên, ông Bạc Cầm Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Huy Bắc, cho biết: Huy Bắc vốn là xã khó khăn của huyện Phù Yên, đa số người dân đều làm nông, trình độ dân trí không đồng đều. Năm 2010, hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, khi đó Huy Bắc mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, vẫn còn nhiều tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt. Bước vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn chồng chất, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, trình độ thâm canh sản xuất thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.

 Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản đượng bê tông kiên cố thuận lợi cho người dân đi lại.

Khó khăn là vậy nhưng xã xác định xây dựng NTM là động lực bứt phá để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ngay khi bắt tay vào thực hiện xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, xây dựng đội ngũ những thành viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao tham gia. Hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với thực tế từng địa phương, theo lộ trình “dễ làm trước, khó làm sau”, đề cao tính hiệu quả bền vững, không nóng vội đốt cháy giai đoạn.

Một trong những giải pháp được xã Huy Bắc chú trọng đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ bản, phát tờ rơi… lồng ghép với các phong trào tại địa phương... Các nội dung liên quan đến xây dựng NTM được phổ biến rộng rãi đến từng bản, từng hộ dân, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Giao thông đi lại thuận lợi, đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của xã phát triển. 

Theo ông Đoàn, ưu tiên hàng đầu của xã là tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn nội bản kiên cố, để người dân đi lại thuận lợi và giao lưu trao đổi hàng hóa. Tạo lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, coi đó là động lực phát triển các tiêu chí khác. Huy động sức đóng góp của nhân dân kết hợp các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó người dân đóng góp ngày công, Nhà nước hỗ trợ xi măng… được đông đảo người dân tham gia đóng góp, ủng hộ. Với cách làm đó, đến nay trên 90% đường giao thông tại các bản của xã Huy Bắc đã cơ bản có đường bê tông kiên cố, đi lại thuận lợi.

Trong sản xuất, xã vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Sản xuất theo hướng tập trung hướng ra thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập, giúp người dân yên tâm sản xuất, góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập. Bên cạnh đó, vận động con em tham gia học nghề, làm công nhân cho các nhà máy, xí nghiệp may đóng trên địa bàn để giải quyết bài toán việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, đến nay số người dân trong độ tuổi lao động có việc làm của xã đạt tỷ lệ trên 95%.

Nhiều diện tích đất sản xuất được người dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

Việc triển khai thực hiện các tiêu chí luôn được xã tập trung cao, đa dạng cách làm, lấy người dân làm chủ thể, nhất là phát huy những tấm gương gương mẫu trong nhân dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các bản. Đã góp phần làm cho phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt kết quả cao, số tiêu chí đạt tăng lên hàng năm. Đến nay, toàn xã đã đạt được 16/19 tiêu chí về NTM. Trong đó, nhiều tiêu chí khó như thu nhập đạt 29 triệu đồng/người/năm; môi trường cơ bản đạt, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8%.

Trong nhiều năm qua, nhân dân trong xã đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa năng suất lúa trên một đơn vị canh tác tăng cao. 

Hiện nay, xã đang tập trung phát huy hiệu quả các chương trình chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sức đóng góp của người dân tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. Từ những bứt phá trong xây dựng NTM, đến nay xã Huy Bắc đã đạt 16/19 tiêu chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Huy Bắc đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, như: Nhà văn hóa bản; nhà ở dân cư và tiêu chí đánh giá cán bộ để cán đích NTM cuối năm theo kế hoạch đề ra.

Quốc Định