dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ

Sáng ngày 17/9, tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân, BQLDA Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên Nhiên, Văn phòng ADDA tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ” cho các thúc đẩy viên và thành viên nhóm nông dân thích ứng triển khai dự án.

Dự án "Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF)" hướng đến việc hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. 

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ” cho các học viên đến từ 4 nhóm nông dân thích ứng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tham dự Hội nghị tập huấn "Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ" gồm có 20 thành viên ở 4 nhóm nông dân thích ứng đến từ Hội Nông dân các xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ), xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu), xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) và xã Tông Cọ (huyện Thuận Châu).

Hội nghị tập huấn "Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ" diễn ra trong 2 ngày (17/9 đến hết ngày 18/9). Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ nâng cao kỹ năng viết đề xuất dự án, trình và xin các tài trợ nhỏ; hướng dẫn các thủ tục trong việc nhận vốn tài trợ và thanh toán vốn trong Dự án VOF; nâng cao kỹ năng quản lý vốn cho các nhóm nông dân thích ứng.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 2.

Ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Dự án "Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF)" được tiến hành thông qua việc xây dựng mô hình các làng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.Trong các thành phần của mô hình làng nông nghiệp thích ứng, bên cạnh các hoạt động xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh thị đự án còn có các khoản tài trợ nhỏ cho các thành viên và các tổ, nhóm nông dân thích ứng.

Mục tiêu của các khoản tài trợ này là khuyến khích các nhóm nông dân mạnh dạn đưa ra các ý tưởng mang lại lợi ích cho nhóm và cộng đồng. Biến ý tưởng thành hành động thông qua việc tích cực chủ động tìm kiếm và kêu gọi tài trợ từ các nguồn quỹ khác nhau. Thực hành quản lý công việc tài sản chung của nhóm sau khi nhận được tài trợ. Từ đó, góp phần xây dựng mô hình làng nông nghiệp thông minh kiểu mẫu.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 3.

Tại Hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Văn phòng ADDA tại Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên Nhiên sẽ trực tiếp hướng dẫn các thành viên viết ý tưởng đề xuất, lập dự toán, quản lý sổ sách, chứng từ... cho các thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị các giảng viên dùng phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hành để các thành viên tham dự buổi tập huẩn dễ áp dụng nhất.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 4.

Giảng viên Trung tâm Con người và Thiên Nhiên trực tiếp giảng dạy kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ trong các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 5.

Các thành viên tham dự Hội nghị tập huấn trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Tại Hội nghị các thành viên viên đã cùng với các giảng viên đến từ Trung tâm Con người và Thiên Nhiên, Văn phòng ADDA tại Việt Nam trao đổi về các vấn đề, như: Tại sao cần xây dựng các ý tưởng đề xuất tài trợ nhỏ trong các nhóm nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu? Các chủ đề ưu tiên cho ý tưởng đề xuất trong dự án VOF. Tiêu chí đánh giá lựa chọn các đề xuất. Xây dựng ý tưởng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (mục tiêu, mục đích của đề xuất).

Quy định chung của khoản tài trợ nhỏ trong dự án VOF cho nhóm nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (quy mô, thời gian tài trợ, quy trình quản lý, quy trình phê duyệt, các quy định chung). Hướng dẫn lập dự toán cho các đề xuất. Quy trình giải ngân tài trợ. Hướng dẫn quản lý sổ sách, chứng từ tài chính cho các nhóm nông dân thích ứng. Chế độ giám sát và báo cáo thực hiện các đề xuất tài trợ.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ - Ảnh 6.

Các thành viên chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ.

Tuệ Linh