dd/mm/yyyy

học tập nghị quyết đại hội vii hội nông dân việt nam

Sơn La: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam

Chiều nay (27/5), Hội nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.