dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Đại hội diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3/10/2020).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố và 347 đại biểu, đại diện cho hơn 67.000 đảng viên toàn tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chúng ta nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết; thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh. Thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du, Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.

Sau diễn văn khai mạc, ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo nêu rõ: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn ra ngày càng khắc nghiệt. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh Hòa Bình duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 7,59%. Năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt khoảng 55.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45,58% (công nghiệp chiếm 38,89%), dịch vụ chiếm 29,32%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,98%, thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước). Chất lượng tăng trưởng không ngừng được cải thiện, năm 2020 năng suất lao động bình quân đạt 99,3 triệu đồng/lao động, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ được nâng cao, tạo thời cơ, vận hội mới cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Hệ hống các tổ chức tín dụng được mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đời sống của nhân dân. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 80.500 tỷ đồng, bình quân hằng năm chiếm 35% trong GRDP, tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân tăng khá. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế. Trong 5 năm đã thu hút được 284 dự án đầu tư (trong đó có 17 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 47.965 tỷ đồng. Nhiều giải pháp khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế được thực hiện đồng bộ; đến năm 2020, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã tăng gấp 2 lần so với năm 2015, đạt 3.800 doanh nghiệp và 360 hợp tác xã. Kinh tế tư nhân tăng nhanh, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày trái cây của tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự...

Hòa Bình: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - Ảnh 5.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp ở biển đông, biến đổi khí hậu, dịch Covid-19... Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, nỗ lực sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại hội cần đánh giá đúng, đầy đủ những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó có những giải pháp phù hợp, khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Đất nước đang đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên, nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước sau gần 35 năm đổi mới.

Với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội thực hiện thật tốt các nội dung của Đại hội. Tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hòa Bình trở thành một tỉnh phát triển khá về kinh tế, có nền văn hóa đậm nét bản sắc các dân tộc thiểu số. Đến năm 2025, kinh tế đạt mức trung bình của cả nước, năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

Hà Hoàng