dd/mm/yyyy

hồ tiêu tăng

Giá nông sản hôm nay (29.9): Hồ tiêu tăng vọt 86.000 đồng/kg, cà phê chưa hết khó khăn

Giá nông sản hôm nay, giá hồ tiêu tiếp tục tăng mạnh. Tại một số tỉnh Tây Nguyên hồ tiêu tăng thêm 3.000 đồng/kg. Giá cà phê vẫn tiếp tục giảm nhẹ khoảng 200 đồng/kg, những diễn biến cho thấy thị trường cà phê chưa qua giai đoạn khó khăn.


Giá nông sản hôm nay (28.7): Cà phê mất mốc 46.000 đồng/kg, giá tiêu vẫn tiếp đà tăng mạnh

Giá nông sản hôm nay, giá cà phê không còn duy trì được đà tăng sau khi giảm nhẹ về dưới mốc 46.000 đồng/kg. Giá tiêu tiếp tục tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.