dd/mm/yyyy

Giồng Trôm huy động trên 1.567 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Giồng Trôm (Bến Tre) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đó trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng lòng của người dân trên địa bàn.

Chương trình xây dựng NTM được Huyện ủy, UBND huyện xem là nhiệm vụ quan trọng trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà giai đoạn 2011-2020 và từng năm. Cùng với đó là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức hăng hái, quyết tâm “hành động” từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân tích cực hưởng ứng.
Phong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân tích cực hưởng ứng.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã thực sự đi vào đời sống người dân huyện Giồng Trôm, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đã phát huy tác dụng tích cực. Đến nay, huyện có 05 xã đạt chuẩn NTM là Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành và Phong Nẫm, xã Châu Hòa đang chờ ngày làm lễ công nhận vào ngày 31/8 này; các xã còn lại đạt từ 7-11 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt là 11,2 tiêu chí/xã.

Thời điểm hiện tại có 21/21 xã cơ bản đạt tiêu chí về quy hoạch. Đã đầu tư xây dựng mới 204,72 km đường đạt chuẩn NTM, kinh phí 340,24 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm kiêm Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Tấn Lễ cho biết, sau 10 năm xây dựng NTM, huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng nguồn vốn 1.567,391 tỷ đồng. Trong đó, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là 330,002 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, huyện Giồng Trôm vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện chương trình này. Đó là tiến độ xây dựng NTM của các xã còn chậm so với mục tiêu đề ra, một số xã có tiêu chí đạt thấp (7- 8 tiêu chí) so với bình quân của huyện (11,2 tiêu chí). Hiệu quả hoạt động của các THT, HTX chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa thu hút đông đảo nông dân tham gia, chưa có nhiều DN gắn kết, đầu tư thực hiện chuỗi giá trị nông sản. Việc thực hiện 03 chuỗi giá trị chủ lực chưa mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là chuỗi giá trị bưởi và heo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, huyện Giồng Trôm phấn đấu đến năm 2020, các xã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 1681/QĐUBND đồng thời nâng chất các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020, 01 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 21/21 xã đạt 04 tiêu chí cứng. Các xã còn lại đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

Huyện quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Huyện quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ông Phạm Tấn Lễ cho biết, thời gian tới huyện sẽ rà soát đánh giá các tiêu chí đạt và chưa đạt để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện và xác định thời gian hoàn thành; Tranh thủ và triển khai tốt các nguồn vốn lồng ghép, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huy động tối đa nguồn lực tại địa phương; Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất với tiêu thụ một cách bền vững; Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường;...

Diệu Hiền (NNVN)