dd/mm/yyyy

Giăng lưới bắt cá sau mưa

Quảng Nam: Cao thủ không bằng tranh thủ, sau mưa lớn, người dân giăng lưới bắt cá mưu sinh

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 gây mưa lớn tại Quảng Nam. Tranh thủ nước lên, người dân giăng lưới bắt cá mưu sinh hoặc cải thiện bữa ăn hàng ngày.