dd/mm/yyyy

Diện mạo mới ở Phong Quang

Với sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn, cùng với việc vận dụng linh hoạt các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã được đẩy mạnh.

Xã Phong Quang nằm ở phía Bắc của huyện Vị Xuyên có tổng diện tích tự nhiên gần 3.800ha, đất nông nghiệp chiếm hơn 2.800ha. Toàn xã có 6 thôn với 621 hộ/2.612 khẩu, với 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 41,58%.

Trước khi được tỉnh và huyện lựa chọn xã về đích NTM năm 2020, Phong Quang đã hoàn thành đạt 12/19 tiêu chí NTM, 7 tiêu chí còn lại địa phương đang tích cực thực hiện, bao gồm: Cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; thông tin tuyên truyền; điện; giao thông; cơ sở hạ tầng thương mại; trường học.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đối với 7 tiêu chí chưa hoàn thành, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức phát động nhiều phong trào xây dựng NTM, huy động và tập hợp sâu rộng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân...

Cụ thể về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã tận dụng linh hoạt của các nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, các ngành và huy động nội lực trong nhân dân để tu sửa, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất 6 nhà văn hóa của 6 thôn.

Tiêu chí số 17 về môi trường, nhận định đây là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã giao cho các hội, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định. Cùng với đó, mỗi hộ dân, trường học, trụ sở thôn, xã, chợ phiên được đầu tư xây dựng một hố xử lý rác thải gia đình đảm bảo hợp vệ sinh.

Đối với tiêu chí thông tin tuyên truyền, hiện tại 6 thôn đã được trang bị 6 cụm loa truyền thanh. Hệ thống giao thông trong xã từng bước được bê – tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân. Hiện tại, tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, hơn 70% trục đường liên thôn được cứng hóa, đạt tiêu chí NTM.

Diện mạo mới ở Phong Quang  - Ảnh 1.

Bà Phàn Thị Nga, thôn Lùng Giàng A, xã Phong Quang chia sẻ: "Được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ làm đường bê - tông đến thôn, nhân dân chúng tôi rất vui mừng phấn khởi, luôn sẵn sàng hiến đất, hiến ngày công lao động cùng tham gia thực hiện.

Sau khi con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao thương, trao đổi, buôn bán, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nếu như năm 2015 thu nhập bình quân của xã Quang Phong mới chỉ đạt 18 triệu đồng/người thì đến năm 2020 đã tăng lên hơn 36 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 10,46%.

Nếu như năm 2015 thu nhập bình quân của xã Quang Phong mới chỉ đạt 18 triệu đồng/người thì đến năm 2020 đã tăng lên hơn 36 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 10,46%.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phong Quang, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung đổi mới cách thức tuyên truyền; triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm huy động tốt nhất nguồn lực đóng góp trong nhân dân.

Công tác xã hội hóa nguồn vốn được người dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận cùng chính quyền xây dựng NTM. Không chỉ trực tiếp góp công, góp sức, xã còn khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao nguồn thu nhập; sửa chữa, nâng cấp nhà ở, công trình phụ…

Từ nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến thời điểm này xã Phong Quang đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí, đảm bảo "cán đích" NTM trong năm 2020. 

Văn Long