dd/mm/yyyy

Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức về giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn

Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức về giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn
Hội Nông dân Tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Trong 2 ngày 4 - 5/11, Hội Nông dân Tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng.

Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn - Ảnh 1.

Các hội viên tham dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn TW Hội Nông dân Việt Nam đã phổ biến các quy định về công tác bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; kỹ năng truyền thông vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về tác hại của chất thải túi nilon khó phân hủy đối với môi trường; các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy và công nghệ tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường... 

Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn - Ảnh 2.

Các hội viên nghe lãnh đạo Trung tâm Môi trường Nông thôn TW tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường nông thôn.

Các học viên được nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề về: Công nghệ xây dựng các mô hình điểm về vệ sinh môi trường nông thôn, áp dụng công nghệ phù hợp với thực tế từng địa phương đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; kỹ năng tuyên truyền vận động người dân thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. 

Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn - Ảnh 3.

Bà Cao Thị Tuyết Lan Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng túi nilon tự phân hủy sinh học cho người dân bán hàng tại chợ trung tâm.

Buổi tập huấn đã hướng dẫn hội viên, nông dân và nhân dân các hình thức thu gom, xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo đúng qui trình, chuyển giao cho nông dân kỹ thuật và áp dụng những mô hình canh tác mới, bền vững thân thiện với môi trường, sản xuất theo qui trình an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. 

Với phương thức vừa học vừa trao đổi trực tiếp cùng cán bộ, hội viên, nông dân lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên nông dân từ đó trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn "Xanh, sạch, đẹp, bền vững.

Thu Hường - Vinh Duy