dd/mm/yyyy

Dân Chiềng Hắc hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới

Xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã vận động người dân hiến đất và đóng góp 12.000 ngày công xây dựng nông thôn mới (NTM) hoàn thành được 14/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2019 cán đích nông thôn mới.

Xã Chiềng Hắc có 14/14 bản, để đạt được các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và bà con nhân dân về chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Hắc được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Hắc được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.

Xã đã triển khai các chính sách đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện về xây dựng NTM.
Ngoài ra xã Chiềng Hắc cũng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; từng bước chỉnh trang nhà cửa, đường bản, ngõ xóm, làm đường giao thông…

Các công trình thực hiện chủ yếu thực hiện theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, các nguồn vốn được nhà nước cấp đều thanh toán đảm bảo đúng thủ tục, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Người dân đóng góp ngày công, hiến đất chung tay xây dựng nông thôn mới.
Người dân đóng góp ngày công, hiến đất chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với PV TTV, ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc cho hay: Xã bắt đầu XDNTM vào năm 2014, chỉ đạt 2 tiêu chí là thủy lợi và quy hoạch. Nhờ có sự chung tay của nhân dân trên toàn xã tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, có hàng trăm hộ dân hiến đất vườn, dịch bờ rào, chặt cây mận cây mơ và đóng góp 12.000 ngày làm đường nông thôn nội bản, nội đồng, nhà văn hóa.

“Tính đến thời điểm hiện tại, xã Chiềng Hắc đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới‘‘- ông Vì Văn Biên khẳng định.

Trong những năm qua, xã Chiềng Hắc được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên trực tiếp là UBND huyện Mộc Châu, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã cùng với sự cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của người dân trong toàn xã.

Kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của xã ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất của bà con ngày càng được cải thiện rõ nét. Nhiều hộ trên địa bàn xã đã mua được ô tô, xây nhà cao tầng, giao thông nông thôn ngày càng được mở rộng bê tông hóa, các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, đời sống văn hóa vật chất của người dân ngày càng phát triển, công tác y tế được chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Phượng, bản Hin Phá, xã chiềng Hắc cho biết: Mỗi khi trời đổ mưa đường vào bản Tà Số rất lầy lội và đi lại khó khăn, tôi thấy đồng bào Mông chở nông sản hoặc đi ra huyện rất vất vả. Khi nghe tin Nhà nước đầu tư vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công hoặc hiến đất, tôi bàn bạc với chồng hiến hơn 500m2 đất nương, để làm đường giúp bà con trong bản Tà Số đi lại thuận lợi hơn. Giờ thấy đường lên bản Tà Số rộng và bê tông hóa tôi vui mừng lắm.

Trung tâm cộng đồng, nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Trung tâm cộng đồng, nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND xã Chiềng Hắc đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, xã kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp ngày công, hiến đất của người dân, phát huy sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã chung tay XDNTM đạt hiệu quả cao nhất, duy trì mức độ phát triển kinh tế xã hội ở mức độ khá.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư huyện Mộc Châu,Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, các đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng và mỗi người dân về ý nghĩa, mục tiêu của XDNTM.

Song song với xây dựng NTM, chúng tôi cũng chỉ đạo các ban ngành vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường; tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm… từng bước mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân ở địa phương.

Bài, ảnh: Hà Hoàng