dd/mm/yyyy

Đặc sản làm từ da trâu

Da trâu thối và loạt những đặc sản lạ từ mắt tới miệng làm bằng da trâu của đồng bào vùng cao

Người Thái ở Tây Bắc có những món ăn chế biến từ da trâu tươi như nộm da trâu, da trâu muối chua rất ngon. Còn người Mường ở Hòa Bình lại có một đặc sản khác là da trâu gác bếp lạ miệng, hấp dẫn du khách.