dd/mm/yyyy

công ty diệp bảo an

Người “chắp cánh” đặc sản bò một nắng muối kiến vàng

“Ngồi với bạn bè, người thân mà nướng miếng bò một nắng… là “tuyệt cú mèo”! Càng cảm động hơn khi món quê này được nhiều người phương xa trân trọng dùng để đãi khách quý. Sự nhiệt tâm của Duân đã “chắp cánh” món quê Nam Trung bộ này đến với mọi người”.