dd/mm/yyyy

Chống virus COVID-19

Thật bất ngờ: Loại rau ở Việt Nam mọc đầy vườn có hoạt chất chống virus COVID-19 rất mạnh

Thảo dược ngải cứu trị sốt cao có tiềm năng chống COVID-19? Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học bang Massgachusetts, Hoa Kỳ về tác động của thảo dược tới virus.