dd/mm/yyyy

Chiềng Lao nỗ lực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua cùng với sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ một xã khó khăn về mọi mặt đến nay xã Chiềng Lao (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã đạt 11/19 bộ tiêu chí về xây dựng NTM.

Thông tin với phóng viên ông Đoàn Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Lao, cho biết: Chiềng Lao là xã thuần nông, địa bàn rộng bị chia cắt mạnh bởi các sông, suối và núi, dân cư sống rải rác; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế… Điều đó, làm cản trở không nhỏ đến quá trình xây dựng NTM trên địa bàn. Để khắc phục tình trạng trên, xã tổ chức rà soát, phân tích những khó khăn thuận lợi, tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chí NTM phù hợp với thực tế địa phương.

 Mô hình nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sông Đà tại xã Chiềng Lao.

Bước đầu xã tập trung củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về các bộ tiêu chí NTM. Đặc biệt là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhận thức nhân dân từng bước nâng lên rõ rệt, tích cực hưởng ứng tham gia bằng nhiều hình thức góp công, góp sức, hiến đất làm đường giao thông…

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Chiềng Lao là đẩy mạnh sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập. Xã tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế, thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng thế mạnh địa phương. Thay đổi tập quán sản xuất từ tự cung, tự cấp trước đây sang phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đang được phát triển rộng rãi mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Nông dân, cựu chiến binh… làm cầu nối liên kết với các ngân hàng tạo nguồn vốn vay cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, tạo ra việc làm ổn định. Chuyển những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả xoài, nhãn, cây chuối… Nhờ đó, diện tích cây ăn quả tăng lên hàng năm với trên 320 ha.

Đồng thời, phát huy các chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước như 30a, 135… hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho người dân. Vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là trồng cỏ nuôi bò nhốt chuồng, xây dựng các mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã có tổng đàn gia súc gần 10.000 con.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng mặt nước rộng lớn trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, xã chỉ đạo nhân dân tham gia phát triển nuôi cá lồng. Thành lập hợp tác xã thủy sản liên kết sản xuất giữa các hộ, gắn với việc liên kết thị trường tiêu thụ, từng bước tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hiện, xã Chiềng Lao đang duy trì 2 hợp tác xã nuôi cá lồng với trên 220 lồng cá, sản lượng trên 400 tấn, mỗi năm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân.

 Người dân Chiềng Lao đang tích cực tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ.

Theo ông Mạnh, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cái được lớn nhất của phong trào xây dựng NTM là tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Người dân tích cực tham gia góp công, góp sức, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, như: Nhà văn hóa, điện đường, trường, trạm… góp phần làm cho diện mạo NTM xã nhà ngày càng khởi sắc.

Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến tích cực. Con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đều được đến trường học tập, hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường, hàng năm xã phối hợp với các ngành chuyên môn, doanh nghiệp, mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài huyện.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm, nhất là các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và chế độ chính sách của Nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân các dân tộc trên địa bàn được chú trọng. Kết cấu hạ tầng, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày cao của người dân. 

 Người dân điểm tái định cư ở Chiềng Lao đã ổn định được cuộc sống.

Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện cuộc vân động “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và thực hiện các tiêu chí văn hóa theo chương trình xây dựng NTM được tích cực triển khai. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được tăng cường, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị xã hội của xã được củng cố kiện toàn; quốc phòng, an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được thắt chặt, nâng cao…

Có thể khẳng định, chính từ những nỗ lực cùng với cách làm phù hợp, bộ mặt NTM xã Chiềng Lao ngày càng “thay da đổi thịt”. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Quốc Định