dd/mm/yyyy

Cảnh sát Campuchia bồng súng xuống đường chống dịch Covid-19

Ảnh: Cảnh sát Campuchia bồng súng xuống đường chống dịch Covid-19

Binh lính thuộc Lực lượng Can thiệp của Bộ Nội vụ Campuchia được vũ trang đầy đủ để ra quân chống dịch ở các "vùng đỏ" tại Phnom Penh.