dd/mm/yyyy

Cẩm Khê tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Triển khai xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện Cẩm Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Các xã đã tranh thủ huy động, kết hợp nhiều nguồn lực, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức kinh tế- xã hội đóng góp được trên 100 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó tiền mặt trên 80 tỷ đồng, 20 tỷ còn lại là trị giá ngày công, đất đai, vật kiến trúc... do nhân dân tự nguyện ủng hộ. Đồng thời, huyện Cẩm Khê cũng chi ngân sách đầu tư xây dựng NTM từ năm 2016 đến nay với hơn 160,7 tỷ đồng xây dựng các công trình thiết yếu như trường học, trạm y tế, đường giao thông, kênh mương nội đồng…

UBND huyện Cẩm Khê khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.
UBND huyện Cẩm Khê khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM phù hợp, sát với thực tế nên đã tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần cải thiện; bộ mặt nông thôn ở tất cả các xã có nhiều đổi mới tích cực, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế, văn hóa được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Tính đến nay, toàn huyện Cẩm Khê đã có 05 xã đạt chuẩn NTM, 14 khu dân cư được công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM, 06 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 15 khu đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét, công nhân đạt chuẩn trong năm 2019.

Trong các xã còn lại, có 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 15 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí. Hết năm 2019, toàn huyện sẽ có 11 xã NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra (chỉ tiêu 10 xã).

Mạnh Thuần (NNVN)