dd/mm/yyyy

Bình Giang quyết tâm giữ vững danh hiệu nông thôn mới

Trở lại xã Bình Giang (Thăng Bình, Quảng Nam) sau hơn 4 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chúng tôi nhận thấy bộ mặt nông thôn cũng như đời sống người dân ngày thêm khởi sắc.

Giữ vững thành quả xã NTM

Ông Nguyễn Đình Tùng – Chủ tịch UBND xã Bình Giang cho biết, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong những năm qua sau khi về đích NTM là tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống người dân.

Bình Giang quyết tâm giữ vững danh hiệu nông thôn mới - Ảnh 1.

Xã Bình Giang không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM.

Bình Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Giang đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Xác định được điều này, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và cùng tham gia với địa phương trong thực hiện các tiêu chí. Đến nay, hệ thống điện, đường, trường, trạm tiếp tục được nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn, làm thay đổi căn bản toàn diện bộ mặt nông thôn.

Để đạt được mục tiêu này, trước hết Bình Giang tập trung chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM; phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc vận động tuyên truyền nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

Bình Giang quyết tâm giữ vững danh hiệu nông thôn mới - Ảnh 2.

Diện mạo nông thôn xã Bình Giang ngày càng đổi thay.

Theo ông Tùng, xã luôn quan tâm giữ vững các tiêu chí có nhiều biến động, đặc biệt là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Bởi vì địa phương là xã thuần nông, thu nhập của người dân phụ thuộc phần lớn vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đó thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó lường, mất mùa rất dễ xảy ra và giá nông sản thấp. Bên cạnh đó, với phương thức sản xuất còn theo lối mòn truyền thống, chưa có sự liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giá cả thị trường bấp bênh thì mức thu nhập bình quân khó có thể theo kịp những điều chỉnh, thay đổi chuẩn theo từng năm như hiện nay.

Đời sống người dân nâng cao

Đối với các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, xã tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa tiến bộ KHKT với những giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất; khuyến khích bà con đầu tư, phát triển trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, có phương tiện và tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững…

Ông Tùng cho biết, cùng với việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này của Bình Giang là tập trung phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao được triển khai, như: Mô hình trồng lúa (diện tích sản xuất 560/560ha đạt 100% kế hoạch năng suất bình quân 60,32 tạ/ha), trồng ngô với diện tích 30ha, trồng khoa lang, cây lạc, nuôi bò, uôi thủy hải sản… đã giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình sản xuất mà tăng trưởng kinh tế của xã luôn đạt con số khả quan, năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị thu nhập 9 tháng năm 2019 ước đạt 275,196 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 75%, so với cùng kỳ tăng 3,33%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm (2018), tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%.

"Với những giải pháp phù hợp tình hình thực tế, sự nỗ lực tập trung cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Bình Giang luôn giữ vững xã NTM, chất lượng các tiêu ngày càng nâng cao. Hi vọng với những kết quả bước đầu là tiền đề để Bình Giang tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương…" - ông Tùng nhấn mạnh.

Tổng giá trị thu nhập 9 tháng năm 2019 ước đạt 275,196 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 75%, so với cùng kỳ tăng 3,33%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm (2018), tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%.
Hậu Trần –Hồng Đoàn