dd/mm/yyyy

Bình Đào xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP

Bình Đào xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP
Hiện nay, ngoài xây dựng NTM, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, xã sẽ tập trung phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng như: dầu mè đen, nếp Hương Lân Trường Giang, yến sào Đất Quảng… nhằm hướng đến xây sản phẩm OCOP.

Phấn đấu 2020 về đích

Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Bình Đào, cho biết: Điều đáng mừng trong xây dựng NTM là được người dân đồng tình ủng hộ, đóng góp tích cực xây dựng hệ thống hạ tầng, đường giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường. 

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả chương trình, đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM, hàng năm xã đều chủ động lên kế hoạch, phương án cụ thể thực hiện từng tiêu chí. Nhờ đó, quá trình xây dựng NTM đã giúp bộ mặt nông thôn Bình Đào ngày càng khởi sắc, sản xuất tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.

Bình Đào: Xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP - Ảnh 1.

Một góc trụ sở UBND xã Bình Đào.

"Nhờ sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng NTM, Bình Đào đang dần khoác lên mình diện mạo mới với nhiều khởi sắc. Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông trong xã đã được bê tông hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Hiện thu nhập bình quân của xã đạt 35,5 triệu đồng/người/năm (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,76%..." – ông Vinh phấn khởi nói.

Từ nguồn vốn của chương trình, Bình Đào đã xây dựng được 4,6km đường trục xã, liên xã đạt 100%, 8,3km đường trục thôn, xóm đạt 100%, 14,1km đường ngõ, xóm sạch và không còn lầy lội và mùa mưa, 10,98km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Nhìn chung hệ thống giao thông trục xã, thôn, xóm, nội đồng trên địa bàn xã thuận lợi đảm bảo nhu cầu phục vụ đi lại, sản xuất cho người dân.

Bình Đào: Xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP - Ảnh 2.

Nếp Hương Lân đang được chính quyền xã Bình đạo và nhân dân mở rộng quy mô

Tính đến tháng 9/2019 xã Bình Đào đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và xã cũng huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện 5 tiêu chí còn lại, gồm: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm để hướng đến mục tiêu về đích vào năm 2020.

Đối với tiêu chí giao thông, thì từ nay đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành 2,733km giao thông nội đồng. Tiêu chí thủy lợi xã tiếp tục bê tông hóa 2km kênh nội đồng từ nguồn vốn kiên cố hóa kênh mương. Đối với tiêu chí chợ, năm 2020 địa phương xây dựng mới chợ Trà Đóa. 

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa hiện xã đang mở rộng diện tích khu thể thao xã. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, do rác thải tại các hộ gia đình khối lượng ngày càng tăng cao mất cân đối kinh phí thực hiện đề án thu gom rác thải, hệ thống tiêu, thoát nước khu dân cư chưa được đảm bảo...

Xây dựng NTM gắn với OCOP

Ông Vinh cho biết, hiện nay ngoài xây dựng NTM, địa phương đang tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt xã sẽ tập trung phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng của Bình Đào như: dầu mè đen, nếp Hương Lân Trường Giang, yến sào Đất Quảng… nhằm hướng đến xây dựng thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện địa phương đã giao cho HTX nông nghiệp Bình Đào xây dựng sản phẩm dầu mè đen và nếp Hương Lân Trường Giang, tham gia chương trình OCOP của tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Bình Đào: Xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP - Ảnh 3.

Nhờ NTM mf hạ tầng, đường giao thông ở xã Bình Đào được đầu tư đồng bộ

HTX NN Bình Đào là đơn vị tiên phong trong tích tụ rộng đất, thành công bước đầu của HTX NN Bình Đào là đã triển khai được mô hình tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm là cơ sở tiền đề để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định đầu ra cho nông sản địa phương.

Bình Đào: Xây dựng nông thôn mới gắn với OCOP - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ở Bình Đào đang hướng đến sản phẩm OCOP

Ông Võ Tấn Sanh – Giám đốc HTX NN Bình Đào cho biết, HTX ngoài việc là đơn vị chủ lực thực hiện xây dựng thành công Chương trình OCOP cho địa phương, HTX còn quản lý các khâu dịch vụ nước sạch, lúa giống, thủy lợi, xây dựng… để phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân. Hoạt động của HTX có hiệu quả và đang mở rộng các ngành nghề dịch vụ khác.

Đại Nghĩa - Trần Hậu