dd/mm/yyyy

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM), BHXH tỉnh Sơn La đã xây dựng nhiều kế hoạch, phát động nhiều phong trào thi đua, hỗ trợ các địa phương nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Với nhận thức BHYT có vị trí, vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia- xây dựng NTM. Tại tỉnh Sơn La, đã và đang tập trung quyết liệt tìm và thực hiện các giải pháp, nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhân dân.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hình ảnh thể hiện sự quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Sơn La trong buổi lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT được triển khai.

Ông Thiều Quang Ngãi - Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng NTM"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", BHXH tỉnh Sơn La đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam; website của BHXH tỉnh.

Theo đó, BHXH Sơn La đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều giải pháp như: Tham mưu HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Kế hoạch triển khai đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương; tham mưu UBND các huyện, thành phố về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với UBND các xã, phường, thị trấn; kế hoạch về công tác thông tin, truyền thông năm 2020… Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Song song với công tác tham mưu, BHXH tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả nhằm phát triển số người tham gia BHXH, BHYT. Các hoạt động rà soát, phân nhóm đối tượng và số người chưa tham gia… được đẩy mạnh. Từ đó, xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHYT phù hợp.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Sơn La luôn quan tâm, phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền. Sát sao trong việc chỉ đạo trao đổi nội dung, nâng cao nghiệp vụ, hình thức, phương pháp tuyên truyền… công tác vận động, tuyên truyền đối tượng tham gia BHYT, BHXH ở tỉnh Sơn La đã có nhiều sáng tạo, đa dạng, phong phú và đạt được những kết quả tích cực.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Ông Thiều Quang Ngãi- Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Trong thực hiện hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua yêu nước của BHXH Việt Nam, chính quyền địa phương và đơn vị phát động, BHXH tỉnh Sơn La đặc biệt coi trọng công tác tổng kết thi đua, biểu dương khen thưởng, rút kinh nghiệm sau mỗi phong trào. Qua đó phát huy tinh thần sáng tạo, vai trò mỗi công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và đem chính sách an sinh xã hội của BHYT, BHXH đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, BHXH Sơn La đã đưa chính sách an sinh xã hội của BHYT, BHXH ngày càng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần hỗ trợ các xã đạt các chỉ tiêu về BHYT trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Những hành động thiết thực và kết quả tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Được biết, hơn 10 năm qua (từ 2010 đến nay), BHXH tỉnh Sơn La đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước tới cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Thông qua nhiều hoạt động giúp đỡ trực tiếp, gián tiếp như: Hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu đạt chuẩn về BHYT; Giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách; Tham mưu với UBND tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện các nghị quyết về hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong xã hội.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thế Quân (người mặc áo sơ mi màu xanh cộc tay)- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La trong buổi Lễ trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại bản…

Theo đó, hàng năm, BHXH các huyện, thành phố đã tích cực hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; trực tiếp giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp cùng UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà thay thế nhà dột nát cho các hộ nghèo; tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các gia đình chính sách, khó khăn, các hộ nghèo…bằng các hình thức như: Gửi tặng trực tiếp tiền mặt hoặc trích quỹ mua hiện vật tặng, kêu gọi công chức, viên chức đơn vị ủng hộ, quyên góp tiền, ngày lương để gửi tặng…; Trao tặng trực tiếp hiện vật, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng học bổng, áo rét, chăn ấm, sách vở, máy tính; hoặc các vật dụng lao động, cây, con giống….cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Trong quá trình hoạt động, tìm tòi, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội đã không ngừng mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Hằng năm, BHXH tỉnh Sơn La đều hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT.

Từ tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,28%  dân số của năm 2011, đến 31/10/2020, tỉnh Sơn La đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 95,54% dân số (Tương ứng 1.196.739 người tham gia BHYT). Vượt yêu cầu ở xã nông thôn mới phải đạt 85%  dân số tham gia BHYT - theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Quý- cán bộ phụ trách công tác theo dõi BHYT, phòng truyền thông và phát triển đối tượng của BHXH tỉnh Sơn La, cho biết: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La rất quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

"Từ năm 2016 , Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã xây dựng và thực hiện Nghị quyết số 13 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương. Trong đó quy định, các đối tượng là học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh khi tham gia BHYT được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng 20% (Ngoài mức hỗ trợ 30% mức đóng do ngân sách nhà nước cấp). Đây là một trong những chính sách rất tích cực và hiệu quả của chính quyền tỉnh Sơn La trong việc góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh"- ông Nguyễn Đình Quý (người đầu tiên trong ảnh) nói.

Được biết, song song với việc thành lập tổ chức các đội tuyên truyền, thực hiện đối thoại, cấp thẻ BHYT ngay tại buổi tổ chức đối thoại với người dân. BHXH tỉnh Sơn La rất chú trọng công tác phối hợp với các sở ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28 và những điều cần biết về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các thành viên chủ chốt trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, cán bộ các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đặc biệt là nâng cao nhận thức và vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở xã, bản để họ cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT.

Đồng thời, thực hiện phương châm "Mỗi viên chức BHXH là một tuyên truyền viên", BHXH tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan báo đài địa phương và trung ương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống An sinh xã hội. Đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, vị trí của BHXH, BHYT trong xây dựng nông thôn mới.

 Quyết liệt thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, thu hút người dân tham gia BHYT. Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Không chỉ  tiêu chí bao phủ BHYT ở những xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Mà còn phải giữ vững và tiếp tục nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT ở cả ở những xã đã đạt nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

"Đi từng ngõ , gõ từng nhà" để tuyên truyền BHXH, BHYT đến bà con tại bản Noong La- xã Chiềng Ngần của nhân viên đại lý thu Cà Thị Mai (xã Chiềng Ngần - TP Sơn La).

Bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, công tác tuyên truyền BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Sơn La đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiểu biết về chính sách an sinh xã hội, pháp luật BHYT cho người dân trên địa bàn. Từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Chỉ tính riêng tháng 10/2020, các đơn vị của BHXH tỉnh Sơn La  đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể cơ sở, tổ chức được 81 hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ với 3.263 người tham dự trong đó có 1.324 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại hội nghị

Khó khăn và những điều trăn trở trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang trại Việt, ông Đinh Thanh Tùng- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết: "Trong phát triển nông thôn mới, BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội có vai trò là rất lớn.  Hiện nay, ở tỉnh Sơn La, trong số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, thì vẫn còn một có một số xã có tỷ lệ bao phủ BHYT chưa cao, thậm chí có xã còn bị giảm".

Nói về nguyên nhân của thực trạng này, ông Tùng chia sẻ: "Trước tác động nặng nề của dịch Covid-19, công tác phát triển đối tượng BHYT còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là tỷ lệ lớn người dân "thoát nghèo", không còn thuộc nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT nên ra khỏi hệ thống BHYT. Mặt khác hệ thống đại lý ở những nơi này chưa đủ độ dày, kỹ năng tuyên truyền của một số tuyên truyền viên chưa đủ thuyết phục. Ở một số địa bàn, cán bộ thu chưa bám sát cơ sở trường, phường, xã, thị trấn...Điều này đem đến cho đội ngũ lãnh đạo và những người làm công tác BHXH tại Sơn La chúng tôi nhiều trăn trở".

Tìm hiểu về thêm về những trăn trở, chúng tôi được biết: Bên cạnh việc cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La rất quan tâm, đưa các chỉ tiêu phát triển BHYT vào nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thì tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong chỉ đạo và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT chưa thực sự được phát huy. Tỷ lệ nhân viên đại lý thu đang công tác, chủ yếu là kiêm nhiệm chiếm tỷ lệ cao, không chuyên sâu. Nên hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở những nơi này chưa cao.

BHXH tỉnh Sơn La: Phát triển đối tượng tham gia BHYT là góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 7.

Ông Đinh Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 9 tháng cuối năm 2020 tại huyện Sốp Cộp, Sơn La.

Được biết, để đảm bảo các xã đạt chuẩn NTM có tỷ lệ bao phủ BHYT từ 85% trở lên, tiến tới hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao năm 2020 (95,7% dân số). BHXH tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ BHXH các huyện, tiếp tục thực hiện đối thoại chính sách BHYT hộ gia đình không chỉ đối với các xã chuẩn bị đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, mà đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình ở tất  các xã trên địa bàn tỉnh.

Cuối buổi làm việc, đại diện BHXH tỉnh Sơn La thông tin: Ngày 12/10/2020 vừa qua, thực hiện chủ trương của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thường trực tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Công văn số 27 về việc tăng cường chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Sơn La; sự phối hợp đồng bộ của BHXH tỉnh với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, tuyên truyền; sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và tập thể những người làm công tác BHXH. Ngành BHXH tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao. Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia - xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La đạt kết quả vững, bền./.

Tống Huyền