dd/mm/yyyy

bản mường ở hào bình

Cộng đồng bản Mường nguyên sơ hấp dẫn du khách

Bản Ngòi của người Mường thuộc xã Ngòi Hoa (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đang trở thành điểm du lịch cộng đồng mới trên khu vực lòng hồ Hòa Bình.