dd/mm/yyyy

Bắc Ninh: Hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị xử phạt 40 triệu đồng

Ngày 4/11/2019, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân mang quốc tịch Trung Quốc.
Bắc Ninh: Hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị xử phạt 20 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Cụ thể, tại Quyết định số 1822/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với cá nhân quốc tịch Trung Quốc có tên Wu Gengzphong và Quyết định số 1823/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với cá nhân quốc tịch Trung Quốc có tên Wu Fangyun, hiện đều đang ở tại Công ty TNHH khuôn mẫu Thời Đạt (Khu Châu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 20 triệu đồng vì nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.