dd/mm/yyyy

Bắc Mê thay đổi kinh tế từ trang trại

Phát triển mô hình trang trại trên những vật nuôi như bò, lợn, gà… đang mở ra hướng làm ăn mới trong phát triển kinh tế của huyện Bắc Mê.
Chăn nuôi giống bò Mông - hướng đi trong phát triển kinh tế của huyện Bắc Mê (ảnh T.L)
Chăn nuôi giống bò Mông - hướng đi trong phát triển kinh tế của huyện Bắc Mê (ảnh T.L)

Bám sát định hướng chỉ đạo, thời gian qua UBND huyện Bắc Mê đã và đang tích cực đẩy mạnh tiến độ thực hiện nội dung các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Vì vậy mà 13/13 xã, thị trấn đều đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung chính sách theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10.12.2015 của HĐND tỉnh và triển khai các hoạt động đăng ký vay vốn, tổng hợp nhu cầu vay vốn; đẩy nhanh tiến độ thẩm định và giải ngân; giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn để thực hiện hiệu quả.

Bà Củng Thị Mẩy – Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: Hiện nay huyện Bắc Mê đang đẩy mạnh chủ trương phát triển kinh tế trang trại để làm động lực cho phát triển kinh tế, nhưng không chỉ có phát động chung chung, mà từ lãnh đạo đến phòng nông nghiệp huyện luôn sát sao cùng bà con triển khai những phần việc như tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, lập dự án, trồng cỏ, mua giống… kịp thời tháo gỡ khó khăn cho bà con trong quá trình triển khai.

Người dân huyện Bắc Mê đang tích cực triển khai vụ xuân 2017 (ảnh: Hoàng Tính)
Người dân huyện Bắc Mê đang tích cực triển khai vụ xuân 2017 (ảnh: Hoàng Tính)

Hiện nay Bắc Mê đang xây dựng những mô hình điểm: 3 mô hình chăn nuôi lợn 100 con; 3 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô 100 con và 3 mô hình chăn nuôi gia cầm 1.000 con và hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi mô hình.

Ông Nông Quang Sìn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hà Ngân chia sẻ: Là doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực vận tải, xây dựng cơ bản từ năm 2009 của huyện Bắc Mê nhưng khi được biết về những chủ trương, định hướng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là những cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trang trại của huyện, đặc biệt là được sự động viên của đồng chí Nguyễn Văn Chung - Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, Công ty TNHH MTV Hà Ngân cũng đã mạnh dạn đầu tư sang lĩnh vực kinh tế trang trại.

Hiện nay với diện tích được thuê 30,7ha Công ty đang khẩn trương đầu tư cơ sở hạ tầng chuồng trại, trồng cỏ, giao thông… để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp vườn rừng kết hợp chăn nuôi với chủ lực là đàn bò Mông 400 con. Công ty mong muốn xây dựng được mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi tốt để làm điểm cho bà con thăm quan học tập, cùng phát triển và bảo tồn được những giá trị “cây, con” là giống quý của địa phương, ông Sìn nói.

Theo lãnh đạo UBND huyện, định hướng đến năm 2020, Bắc Mê sẽ xây dựng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng mô hình trang trại, gia trại gắn xây dựng chuồng trại và trồng cỏ. Mục tiêu mỗi xã có từ 20 hộ trở lên duy trì thường xuyên ít nhất 20 con gia súc (trâu, bò); mỗi xã có ít nhất 1 điểm chăn nuôi gia súc tập trung theo quy mô trang trại...

Máy móc đang góp phần thúc đẩy kinh tế ở Bắc Mê (ảnh: Hoàng Tính)
Máy móc đang góp phần thúc đẩy kinh tế ở Bắc Mê (ảnh: Hoàng Tính)

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác dồn, đổi ruộng đất nông nghiệp cho nhân dân và đã dồn đổi được nhiều ô thửa có quy mô lớn, tích tụ ruộng đất, khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đã quy hoạch được nhiều diện tích đất sản xuất chưa hiệu quả chuyển sang mô hình kinh tế trang trại.

Đặc biệt, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào sản xuất kinh tế trang trại, có nhu cầu và khả năng phát triển quy mô trang trại đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Hoàng Tính