dd/mm/yyyy

Ai được đến quảng bình vào lúc này

Ai được đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở Quảng Bình?

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung kiểm soát người về/đến Quảng Bình trong phòng, chống dịch Covid-19.