dd/mm/yyyy

Agribank phối hợp với hội nông dân tỉnh hoà bình

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội thảo hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất

Sáng nay 20/4, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Agribank tỉnh tổ chức Hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.