dd/mm/yyyy

agribank chi nhánh tỉnh sơn la

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: Thành tựu nổi bật 30 năm

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La được công nhận và xếp hạng là Chi nhánh loại I, hạng 1. Là Ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, có mạng lưới rộng với đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn giàu nhiệt huyết, đã chiếm lĩnh được thị trường, giữ vững thị phần từ 45%-50% của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.