dd/mm/yyyy

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: Thành tựu nổi bật 30 năm

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La được công nhận và xếp hạng là Chi nhánh loại I, hạng 1. Là Ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, có mạng lưới rộng với đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn giàu nhiệt huyết, đã chiếm lĩnh được thị trường, giữ vững thị phần từ 45%-50% của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn huy động 6.700 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân hàng năm từ 14%-15%; Dư nợ cho vay đạt 12.760 tỷ đồng, tốc độ tăng hàng năm từ 16%-18%. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 94%; với gần 500 doanh nghiệp lớn nhỏ và trên 50.000 hộ sản xuất có quan hệ với Ngân hàng.Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới mức khống chế của Agribank.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ và người lao động.

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La luôn tự hào là một trong những ngân hàng được tham gia đầu tư vốn để thực hiện những công trình trọng điểm của quốc giavới tư cách là Ngân hàng đầu mối giải ngân vốn vay của 4 NHTM lớn; Tham gia Dự án ủy thác đầu tư của các Tổ chức Quốc tế, các dự án phục vụ lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn...

Thực hiện đề án của Agribank đã được NHNN phê duyệt, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã triển khai thành công Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển kinh tế để làm giàu cho bản thân và xã hội.

30 năm qua,Agribank Sơn La được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì ; Huân chương lao động hạng Ba; Nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ ngành TW và địa phương; ngoài ra hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân thuộc Chi nhánh cũng được Thủ tướng chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh và Agribank tặng thưởng nhiềuphần thưởng cao quý khác.

Chỉ tiêu năm 2019
- Nguồn vốn: Tăng từ 5% - 8% so với 31/12/2018.
- Dự nợ: Tăng từ 8% - 10% so với 31/12/2018; tỷ lệ dư nợ trung, dài hạn chiếm 45%/tổng dư nợ.
- Cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 94%/tổng dư nợ, chủ yếu đầu tư cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ.
- Nợ xấu: Thấp hơn hoặc bằng thời điểm 31/12/2018.
- Thu nợ đã XLRR: Đạt tối thiểu 10%/tổng dư nợ XLRR đầu năm và phát sinh trong năm 2019.
- Dịch vụ: Tăng từ 14% - 16% so với năm 2018.
- Doanh thu ABIC: Tăng từ 5% - 7% so với năm 2018. - Tỷ lệ thu lãi nhóm I: Tối thiểu 95%/tổng số lãi phải thu.

 

PV