dd/mm/yyyy

10 năm xây dựng nông thôn mới ở Thuận Châu

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thuận Châu là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, tổng diện tích tự nhiên là 153.336 ha, với 28 xã và 1 thị trấn, dân số 173.150 người, gồm 6 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Thái chiếm 73,27%, dân tộc Mông chiếm 11,22%, dân tộc Kinh chiếm 6,05%, còn lại dân tộc khác chiếm 9,46%.

Năm 2010, trên cơ sở nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Thuận Châu đã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn tại 28/28 xã theo bộ tiêu chí nông thôn. Đến nay, số tiêu chí bình quân đạt 1,07 tiêu chí, có 10 xã không đạt tiêu chí nào, xã nhiều nhất đạt 2/19 tiêu chí. Toàn huyện có 28/28 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (48,86%). Đó thực sự là “bài toán” khó giải của cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Châu khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM.

 Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng giúp bức tranh nông thôn ở Thuận Châu ngày càng tươi đẹp.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020” tới các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, các chi bộ, Đảng ủy cơ sở.

Trong đó, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 Nông thôn Thuận Châu chuyển mình rỗ rệt sau 10 năm xây dựng NTM.

Trong giai đoạn 2010 – 2019, huyện Thuận Châu đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La bằng cách ban hành trên 850 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường thực hiện, huyện ủy, HĐND đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết về thực hiện chương trình. Qua đó, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các xã tổ chức thực hiện chương trình.

Hiệu quả Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/8/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/HU tổ chức "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện Thuận Châu. Ngay sau đó, để Kế hoạch 190 đi vào cuộc sống, 15 tổ công tác đã được thành lập do các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy làm Tổ trưởng.

Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp xuống với cấp ủy, chính quyền và người dân các bản, tiểu khu xã Tông Lạnh tổ chức làm NTM.

Nội dung chính của "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới": Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, di dời chuồng trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng thu nhập; xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Qua đó đã hướng dẫn, phối hợp với bà con các bản, tiểu khu đào được 195 hố rác; dọn dẹp vệ sinh đường giao thông liên xã, liên bản, khơi thông cống rãnh 2 bên đường được 19,8 km; di dời 265 chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật ủ phân bón cho cây bằng chế phẩm vi sinh cho các hộ dân.

 Bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển.

Tuyên truyền, vận động, phối hợp cùng các hộ dân xây mới 41 nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh; huy động được gần 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, xóa được 8 nhà tạm; hỗ trợ xây dựng các hạng mục nhà văn hóa; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 213 người dân; cấp chứng minh thư nhân dân cho 29 người...

Quá trình thực hiện, "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" đã thu hút được trên 2.000 lượt người tham gia, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, với phương châm thực hiện là cơ sở chủ động, trực tiếp làm là chính; huyện hỗ trợ, giúp đỡ, tạo phong trào thường xuyên sâu rộng như tinh thần xây dựng NTM là nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ.

 Trình độ tổ chức sản xuất của người nông dân được nâng cao.

Đây cũng là cơ hội, điều kiện để cán bộ công chức, viên chức trong huyện thể hiện rõ trách nhiệm trong việc tham gia chương trình xây dựng NTM ở cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình; người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều cách làm sáng tạo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ nhà nước; xây dựng NTM đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

Nếu năm 2010, số tiêu chí bình quân chỉ đạt 1,07 tiêu chí, 10 xã không đạt tiêu chí nào, xã nhiều nhất chỉ đạt 2/19 tiêu chí, sau gần 10 năm, toàn huyện đạt bình quân 9,14 tiêu chí/xã, 1 xã cán đích NTM (xã Phổng Lái), 8 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí, 19 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 

Tuệ Linh