Vùng xa

Tổ xung phong thu gom rác ở nông thôn nơi vùng sâu, vùng xa

Hơn 6 năm qua, Tổ hợp tác thu gom rác của Đoàn xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho 2 xã Thanh Sơn và Phú Lâm (huyện Tân Phú), đáp ứng nhu cầu xử lý rác


Làng quê “ 5 tấn” giữa núi rừng Tứ Sơn

Vạt cỏ làm nương rẫy, bạt núi mở đường, những người dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã biến một vùng đất hoang vu thành làng quê trù phú thuộc xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bắc Giang