dd/mm/yyyy

Trụ sở UBND xã

Nông thôn mới Sơn La: Nhiều giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn về mọi mặt, song với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã phấn đấu đưa 2 xã về đích nông thôn mới (NTM). Hiện các xã đang tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.


Púng Bánh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, xã Púng Bánh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hiện đang tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra.