Tổ hợp tác

“Nhiều hợp tác xã vẫn khó khăn, năng lực nội tại yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn”

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực hợp tác xã hoạt động khá ổn định, phát triển khá đồng đều. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.


Tổ xung phong thu gom rác ở nông thôn nơi vùng sâu, vùng xa

Hơn 6 năm qua, Tổ hợp tác thu gom rác của Đoàn xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho 2 xã Thanh Sơn và Phú Lâm (huyện Tân Phú), đáp ứng nhu cầu xử lý rác