Thu gom rác

Tổ xung phong thu gom rác ở nông thôn nơi vùng sâu, vùng xa

Hơn 6 năm qua, Tổ hợp tác thu gom rác của Đoàn xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho 2 xã Thanh Sơn và Phú Lâm (huyện Tân Phú), đáp ứng nhu cầu xử lý rác


Tậu được bò nhờ... rác thải

Nhờ tự thu gom, phân loại rác thải trong sinh hoạt đã mua được hàng chục con bò tặng hộ nghèo từ số tiền tiết kiệm bán rác thải.