sầm sơn thanh hóa

Chủ tàu xẻ thịt cá nặng cả tấn không biết là cá nhám voi

Chủ tàu xẻ thịt cá nặng cả tấn không biết là cá nhám voi

Liên quan tới sự việc con cá nặng khoảng 1 tấn bị xẻ thịt tại thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã vào cuộc và có kết quả ban đầu.