bộ y tế

Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế Việt Nam kết luận sản phẩm Herbalife an toàn

Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế Việt Nam kết luận sản phẩm Herbalife an toàn

Kết quả kiểm nghiệm xác nhận các sản phẩm của Herbalife an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm.


Xử phạt về thực phẩm chức năng, buộc 5 cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm

Xử phạt về thực phẩm chức năng, buộc 5 cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm với tổng số tiền 145.000.000 đồng, buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm