bộ tư lệnh bộ đội biên phòng

Trạm quân dân y của tình hữu nghị

Trạm quân dân y của tình hữu nghị

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt-Lào tại cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân hai bên biên giới.