Sức sống mới ở Tuần Giáo

Bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn huyện miền núi Tuần Giáo (Điện Biên) đã khoác lên mình diện mạo mới, tạo ra sức sống mới cho nhân dân thụ hưởng.
Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua, tranh thủ nguồn vốn từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia, huyện Tuần Giáo đã và đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 
Sau gần 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Tuần Giáo đang khoác lên mình diện mạo mới, sức sống mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm; các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa và đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; dân chủ cơ sở được phát huy.
Nhiều điểm trường được huyện Tuần Giáo quan tâm xây dựng ở các bản vùng cao, giúp các em học sinh người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn có cơ hội được đến lớp học tập.
 Hiện nay, với lợi thế về đất đồi, đất rừng; chăn nuôi đại gia súc đang được nông dân Tuần Giáo chú trọng đầu tư thành kinh hàng hóa mũi nhọn.
Đối với những xã vùng cao như Tỏa Tình, Tênh Phong, phát huy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, huyện Tuần Giáo đã và đang định hướng cho bà con trồng cây sa nhân, cây thảo quả dưới tán rừng. Theo bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuần Giáo, từ trồng thảo quả và sa nhân nhiều hộ dân đã có thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng NTM. 
 
Từ chỗ chỉ biết canh tác để phục vụ cho gia đình, đến nay, bà con người dân tộc thiểu số ở vùng cao đã biết thâm canh, tăng vụ sản xuất ra nhiều sản phẩm nông sản, đem ra 2 ven đường quốc lộ 6 bán cho du khách đi đường để nâng cao thu nhập.
Chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho người dân. Tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy đã dần dần được xóa bỏ, thay vào đó là hình thành hằng trăm ha diện tích ruộng nước, giúp bà con canh tác ổn định, đảm bảo an ninh lương thực vùng nông thôn.
 
 
Tuệ Linh - Vinh Duy