dd/mm/yyyy

Sông Mã xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất hàng hóa

Những năm qua, để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đã xây dựng nhiều mô hình, đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Sơn La. Do đó, khi huyện Sông Mã bước vào xây dựng NTM còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tạo chuyển biến như trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực "tam nông", huyện Sông Mã đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 Nhờ đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của Sông Mã liên tục tăng qua các năm. Người dân có điều kiện đóng góp tiền của vào thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Trao đổi với Trang trại Việt, ông Vi Đức Thọ - Bí thư Huyện ủy Sông Mã, cho biết: Chúng tôi xác định đối với huyện biên giới như Sông Mã, việc xây dựng NTM chỉ có thể thành công và bền vững khi người dân thay đổi được thói quen, tập quán từ sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Để thực hiện điều đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con.

Song song với đó, thông qua các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Sông Mã đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn, dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân gắn với nhu cầu thị trường. 

  Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu, sản phẩm nhãn Sông Mã đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới..

Điển hình như mô hình thâm canh cây Nhãn theo định hướng VietGAP với quy mô 130 ha; địa điểm tại 5 HTX (HTX Bảo Minh - Chiềng Khoong, HTX Duy Tuấn - Nà Nghịu, HTX Tiên Cang - Chiềng Cang, HTX Phúc Vinh - Nà Nghịu, HTX Lộc Hưng -  Chiềng Khương). Mô hình cho năng suất bình quân đạt 11 tấn/ha, giá trị cao hơn so với sản xuất thông thường từ 4 – 5 triệu đồng/ha.

Ông Lương Văn Vịnh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Sông Mã, cho biết thêm: Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh Sơn La, tính đến hết năm 2018, diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện là 8.282,5 ha, trong đó Nhãn 6.656,1 ha; Xoài 686,4 ha; cây có múi 279,8 ha; cây khác 660,2 ha. Riêng diện tích trồng mới năm 2018 là 1.418 ha. 

 Nhận thức, tư duy làm nông nghiệp của bà con được thay đổi, diện tích cây trồng kém hiệu quả được thay thế bằng những diện tích Nhãn VietGAP liên kết với HTX hướng tới việc xuất khẩu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để tạo mối liên kết trong sản xuất, hết năm 2018, số Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn huyện là 34 HTX. Riêng trong năm 2018, thành lập mới 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 8 HTX dịch vụ nông nghiệp đã được cấp chứng nhận sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với sản phẩm quả nhãn tươi, nâng tổng số HTX sản xuất quả nhãn theo quy trình VietGAP lên 17 HTX với diện tích 319 ha.

Triển khai hỗ trợ cho các HTX theo Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La với số tiền 1.420 triệu đồng cho 18 HTX. Thành lập 01 Liên hiệp HTX cây ăn quả. Để giúp người nông dân và các HTX trên địa bàn huyện tiêu thụ nông sản, huyện Sông Mã cũng đã kết nối với Công ty TNHH Thanh Tùng Sơn La; Công ty TNHH Agricare Việt Nam; Siêu thị BigC, công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc…

Cũng trong năm 2018, UBND huyện Sông Mã đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 19/3/2018, kế hoạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực năm 2018 định hướng đến năm 2020. Kết quả là năm 2018, xuất khẩu được 7.040 tấn Nhãn, trong đó chính ngạch 193 tấn Nhãn; 5,8 tấn Xoài; 2.015 tấn Sắn khô sang thị trường các nước như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia...

 Ngoài đặc sản Nhãn, Sông Mã còn có nhiều sản phẩm được thị trường đánh giá cao như Xoài, Bưởi Da Xanh.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu so với năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo 35,55%, giảm 3,28% so với năm 2017.

Đi cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng hạ tầng nông thôn, Sông Mã đang từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đến nay, huyện Sông Mã có 1 xã (xã Chiềng Khương) đạt chuẩn nông thôn mới; xã Chiềng Sơ đạt 15 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 

Tuệ Linh